Skip to content

Wettelijke waarschuwing

Deze juridische kennisgeving is bedoeld om u te informeren over uw rechten en plichten als gebruiker van deze website. Hier vindt u alle informatie die u nodig heeft over deze website, zijn activiteit, de persoonlijke gegevens die hij verzamelt en het doel ervan, evenals de gebruiksregels die het gebruik van deze website regelen.

Op het moment dat u deze website https://padelspeler.com bezoekt, gaat u uit van de toestand van de gebruiker, dus de inhoud van deze juridische kennisgeving heeft rechtstreeks invloed op u. Daarom is het belangrijk dat u het leest om eventuele twijfels weg te nemen en kennis te hebben van de feiten over de voorwaarden die u accepteert.

Om te beginnen moet u weten dat deze website voldoet aan de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming, om u de garanties, veiligheid en transparantie te bieden die u als gebruiker bij het gebruik van deze website hoort.

De RGPD (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen), de nieuwe verordening van de Europese Unie die de regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens verenigt in de verschillende EU-landen.

De LOPD (organieke wet 15/1999, van 13 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens en koninklijk besluit 1720/2007, van 21 december, de ontwikkelingsverordening van de LOPD) die de behandeling van persoonsgegevens en de verplichtingen die verantwoordelijken voor een website of blog moeten aanvaarden bij het beheer van deze informatie.

De LSSI (Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel) die economische transacties via elektronische middelen reguleert, zoals het geval is met deze blog.

IDENTIFICATIEGEGEVENS

De verantwoordelijke en eigenaar van deze website is PADELSPELER.

  • Naam: Padelspeler
  • NIF: 39737510B
  • Maatschappelijke zetel: C /Maasluistraat, 1062GX, Amsterdam
  • Website-activiteit: verspreiding van vogelgerelateerde inhoud, reclameweergaven en aanbeveling van gelieerde producten.
  • E-mail: [email protected]

De gegevens die u ons verstrekt met uw toestemming, en in overeenstemming met het gebruik dat is vastgelegd in ons privacybeleid, worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand dat naar behoren is geregistreerd bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming, waarin de verantwoordelijke persoon voor dat bestand is: Padelspeler. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn, volgens wat de wet bepaalt.

REGELS VOOR TOEGANG TOT DE WEBSITE

Als gebruiker van onze website heeft u ook een reeks verplichtingen:

U kunt deze website niet gebruiken om activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met de wetten, goede zeden, openbare orde en, in het algemeen, om er gebruik van te maken in overeenstemming met de voorwaarden die in deze juridische kennisgeving zijn vastgelegd.

U zult geen reclame of commerciële exploitatieactiviteiten kunnen uitvoeren door berichten te verzenden die een valse identiteit gebruiken.

U bent als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de inhoud die u op deze website invoert en voor de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt voor de doeleinden die zijn uiteengezet in ons privacybeleid.

U bent ook als enige verantwoordelijk voor het uitvoeren van enige vorm van illegale, schadelijke, schadelijke en / of schadelijke actie op sites van derden waarnaar we u vanaf deze website kunnen verwijzen voor de ontwikkeling van onze activiteit.

Als persoon die verantwoordelijk is voor de website, kan Padelspeler de service van de pagina die door de gebruiker wordt gebruikt, onderbreken en de relatie onmiddellijk oplossen als het een gebruik van de website of een van de daarop aangeboden diensten detecteert die in overweging kunnen worden genomen. in tegenstelling tot wat in deze juridische kennisgeving wordt uitgedrukt.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

Het geheel van deze website (tekst, afbeeldingen, merken, grafische afbeeldingen, logo’s, knoppen, softwarebestanden, kleurencombinaties, evenals de structuur, selectie, rangschikking en presentatie van de inhoud) wordt beschermd door de huidige eigendomswetten Intellectueel en industrieel, aangezien de reproductie, distributie, openbare communicatie en transformatie ervan verboden is, behalve voor persoonlijk en privégebruik.

Als eigenaar van deze website garandeert Padelspeler niet dat de inhoud accuraat of foutloos is of dat het gratis gebruik ervan door gebruikers geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Het goed of slecht gebruik van deze pagina en de inhoud ervan is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Evenzo is de volledige of gedeeltelijke reproductie, doorgifte, kopie, toewijzing of herdistributie van de informatie op de pagina, ongeacht het doel en de middelen die ervoor worden gebruikt, zonder voorafgaande toestemming van Padelspeler verboden.

LINKS OF LINKS

Deze website bevat links naar sites van derden. De pagina’s van deze derde partijen zijn niet beoordeeld en zijn niet onderhevig aan controles door ons, dus Padelspeler kan dat niet

verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze websites, noch voor de maatregelen die worden genomen met betrekking tot uw privacy of de verwerking van uw persoonlijke gegevens of andere die kunnen ontstaan.

Daarom raden we u aan om de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid, de juridische mededelingen en / of soortgelijke sites aandachtig te lezen.

AMAZON AFFILIATION LINKS

Deze website maakt, overeenkomstig het doel, gebruik van Amazon-gelieerde links.

Dit betekent dat u links vindt naar Amazon-producten die u rechtstreeks vanaf onze website kunt openen, maar waar van toepassing, zult u de aankoop op Amazon doen, onder zijn eigen voorwaarden op dat moment.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

In uitoefening van uw recht als eigenaar van deze website, informeren wij u dat Padelspeler in geen geval verantwoordelijk is voor het volgende:

De kwaliteit van de dienst, de snelheid van toegang, de correcte werking of de beschikbaarheid of continuïteit van de werking van de pagina.

Het bestaan ​​van virussen, malware, kwaadaardige of schadelijke programma’s in de inhoud.

Illegaal, nalatig, frauduleus gebruik of in strijd met deze juridische kennisgeving.

Het gebrek aan wettigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden aangeboden en op deze website aan gebruikers ter beschikking worden gesteld.

Van de schade die zou kunnen voortvloeien uit het illegale of oneigenlijke gebruik van deze blog.

PRIVACYBELEID EN GEGEVENSBESCHERMING

Deze website voldoet aan de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming, wat inhoudt dat u als gebruiker uw uitdrukkelijke toestemming moet geven voordat u ons persoonlijke gegevens verstrekt via de verschillende formulieren die beschikbaar zijn in de secties van onze pagina.

Hiertoe is het, in het belang van transparantie en de uitoefening van uw recht, onze plicht om u te informeren over de persoonlijke gegevens die we verzamelen, opslaan en verwerken en voor welke doeleinden, waarbij we op elk moment de mogelijkheid hebben om uw toestemming vrijelijk in te trekken.

Al deze informatie is te vinden in ons PRIVACYBELEID.

COOKIESBELEID

Zoals we u laten weten zodra u onze website bezoekt, gebruikt deze site zijn eigen cookies en cookies van derden om u de beste gebruikerservaring te bieden en onze activiteit te ontwikkelen.

U kunt op elk moment uw browser configureren om het gebruik van deze cookies te weigeren, die in sommige gevallen uw gebruikerservaring zullen beïnvloeden.

Om toegang te krijgen tot volledige informatie over het gebruik van cookies op deze website, het doel en de weigering ervan, kunt u ons COOKIEBELEID raadplegen.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE

Deze juridische kennisgeving is onderworpen aan de huidige Spaanse wetgeving.

Indien nodig, zullen Padelspeler en de gebruiker, in het geval van enige vorm van juridische controverse, uitdrukkelijk afstand doen van enige andere jurisdictie, zich onderwerpen aan de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de gebruiker voor elke controverse die kan ontstaan.

In het geval dat de gebruiker zijn woonplaats buiten Spanje heeft, zullen Padelspeler en de gebruiker, uitdrukkelijk afstand doen van enige andere jurisdictie, onderwerpen aan de rechtbanken en tribunalen van Barcelona (Spanje).

Als u vragen heeft over deze juridische kennisgeving, kunt u ons een e-mail sturen naar [email protected].